Dla małych

Klub malucha

Zajęcia muzyczne i plastyczne dla dzieci w wieku 1,5-3 lata

Zajęcia adresowane są do dzieci, które wkrótce rozpoczną edukację przedszkolną i ma na celu :

1. Rozwijanie wrażliwości słuchowej:

Co dają dzieciom zajęcia muzyczne?

Dziecko rozróżnia dźwięki z najbliższego otoczenia, rozpoznaje dźwięki wydobywane z różnych instrumentów (klawesyn, tamburyn, marakasy, janczary itp.) różnicuje dźwięki głośne i ciche, wysokie, niskie itd. ,określa tempo: szybko, wolno, słucha piosenek śpiewanych przez instruktora, słucha różnych rodzajów muzyki, w tym klasycznej, śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych, reaguje na zmiany w muzyce według wskazówek instruktora, aktywnie uczestniczy z grupą w opowieści ruchowej inspirowanej muzyką.

2. Wspieranie aktywności twórczej:

Dlaczego dzieci lubią zajęcia plastyczne?

Dzieci od najmłodszych lat lubią zajęcia plastyczne, poznają nowe struktury, glinę, plastelinę, masę solną, piasek kinetyczny, farby, mazaki. Dzieci mogą dotknąć tych rzeczy, zobaczyć, powąchać, pobrudzić się nimi, malować, ugniatać, tworzyć, nadawać kształt i kolor.

3. Kształtowanie umiejętności społecznych:

Dziecko potrafi przedstawić się w grupie, używa zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, aktywnie uczestniczy w zabawach wymagających prostych form współdziałania, np. ustawianie się w pociąg, w pary, w kręgu, aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych, np. z chustą animacyjną, szarfami, woreczkami, zwraca się do innych dzieci po imieniu, rozpoznaje rówieśników w grupie uczestniczy w zabawach relaksacyjnych, odpoczywając przy muzyce, odkłada akcesoria, instrumenty po zakończonej zabawie, grze

4. Rozbudzanie umiejętności związanych z poznawaniem świata:

Dziecko rozpoznaje wybrane zwierzęta ,obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w czterech porach roku: jesienią – liście zmieniają kolory, opadają, zimą – pada śnieg, jest zimno, wiosną – rośnie trawa, kwitną kwiaty itp.

5. Rozwijanie orientacji przestrzennej:

Dziecko wskazuje, nazywając części swojego ciała i drugiej osoby: głowa, ręce, nogi, brzuch, określa swoje położenie w przestrzeni, używając zwrotów: jestem tu, to jest z przodu, to jest z tyłu, to jest wysoko itp. porusza się w przestrzeni według poleceń.

Zajęcia muzyczne prowadzi zawodowy muzyk Magdalena Kędracka. Więcej o Pani Magdzie na www.domowaswietlica.com/o-nas/

Zajęcia umuzykalniające trwają 45 min. Pozostały czas to zajęcia plastyczne, swobodna zabawa integracyjna, zabawy logopedyczne, mycie rączek, zjadanie samodzielnie ulubionej przekąski przyniesionej z domu np. jogurt, deserek, owoc. Dzieci mogą pozostać bez opiekunów i uczyć  się samodzielności. Łączny czas 1,5 godziny.

Cena za 1 spotkanie  wynosi 40 zł. Płacąc za miesiąc z góry 35 zł za 1 zajęcia.

Zapraszamy opiekunów z dziećmi na zajęcia  we wtorki o godzinie 11.00.

Mama i ja

Zajęcia muzyczne dla dzieci w wieku 6-18 miesięcy

Wspólne gry i zabawy

Podczas zajęć to właśnie obecność rodzica sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie podejmuje zabawę. Rodzic jest dla nich przewodnikiem w poznawaniu świata więc wspólnie spędzony czas procentuje wzmocnieniem więzi i mnóstwem radości. Pierwsze lata życia są najważniejszym momentem dla rozwoju Twojego dziecka, które w sposób naturalny przyswajają wiedzę i nabywa coraz to nowych umiejętności.

W kameralnej grupie stworzymy okazję do zabawy rozbudzającej zmysły
i wyobraźnię. Grając na prostych instrumentach poznamy świat dźwięków. Muzyka jest ważnym elementem zabawy ponieważ posiada walory edukacyjne. Podczas zajęć dostarczamy dzieciom bodźców słuchowych, wzrokowych, dotykowych, które w połączeniu wpływają na zwielokrotniony odbiór muzyki, pozwalają odczuwać rytm na własnym ciele, a piosenka to znakomita forma umuzykalniania. Dzieci bawiąc się doskonalą koordynację ruchową, kształcą uwagę i pamięć, uczą się wyrażać emocje. Wesołe zabawy paluszkowe i masażyki wprowadzane na zajęciach przyczynią się do wzbogacenia słownictwa, poprawią sprawność manualną, a ich zaletę stanowi to, że można je powtarzać zawsze i wszędzie, gdy przyjdzie nam na to ochota.

Czas na relaks i pogaduchy

Co to są warsztaty muzyczne?

Dzieci podczas zajęć muzycznych poznają różne sposoby poruszania się, uczą się rozpoznawania i tworzenia rytmów, melodii, uczestniczą w pląsach i zabawach z zastosowaniem różnych metod nauki muzyki podczas zabawę. Dzięki zajęciom świat dźwięków staje się bliższy i bardziej zrozumiały. Jest to bardzo ważne w rozwoju najmłodszych, ponieważ wytwarzanie dźwięków przy pomocy przedmiotów z najbliższego otoczenia i spontaniczne muzykowanie jest nauką głębszego rozumienia muzyki, własnego ciała i głosu.

Od kiedy zajęcia dodatkowe dla dziecka?

Zajęcia muzyczne są przeznaczone dla dzieci od 6 miesiąca życia, kiedy dziecko zaczyna ciekawić się otoczeniem i reaguje na bodźce z zewnątrz. Zajęcia muzyczne wspomagają rozwój dziecka i uczą dzieci obcować ze sobą i innymi mamami. Dzieci stają się bardziej otwarte na świat i szybciej opanowują wszelkie czynności.

Zajęcia z instruktorem trwają 45 minut. Zajęcia są prowadzone łącznie: dziecko + opiekun. Zajęcia są przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 18 miesiąca życia.

Cena za pojedyncze zajęcia wynosi 35 zł, płacąc za miesiąc z góry 30 zł.

Zajęcia odbywają się we wtorki o godzinie 11.00.

Close Menu