O nas

Domowa Świetlica to kameralne, przyjazne dzieciom i rodzicom miejsce, w którym już od najmłodszych lat naszych klientów stawiamy na rozwój i poznawanie świata! Wraz z naszym zespołem towarzyszymy w codzienności dzieci, pokazując im nowe ścieżki i możliwości, a indywidualne podejście i otwartość sprawiają, że nawet najmłodsi chętnie biorą udział w naszych zajęciach.

Nasi nauczyciele, wychowawcy, terapeuci

mgr Martyna Łyko-Gorząch

mgr pedagogiki i logopeda, terapeuta AAC, provider Neuroflow

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność:pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Logopedia i Medialna Emisja Głosu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie zawodowe w sferze oświaty – pracowała m.in w przedszkolach ogólnodostępnych, przedszkolach integracyjnych, przedszkolach terapeutycznych oraz szkołach podstawowych (terapia dzieci z wadami wymowy, opóźniony rozwój mowy, terapia dzieci ze spektrum autyzmu). Ukończyła liczne szkolenia i kursy m.in.: Seplenienie boczne i seplenienie międzyzębowe, Rotacyzm – diagnoza i efektywna terapia, Diagnoza i terapia osób z uszkodzonym narządem słuchu, Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWiK w terapii osób niemówiących. Provider treningu przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow. 

mgr Honorata Bubła

psychoterapeutka w tracie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie psychodynamicznym, psycholog oraz trener TUS i warsztatów dla rodziców 

Nina Trepkowska

Zuzanna Lewandowska

Klaudia Batorowicz

Anna Bolejko